ULTRASEAL® XP

PRODUKTA APRAKSTS
ULTRASEAL® XP, kuras izgatavošanā tiek izmantota XP tehnoloģija, ir visjaunākais sasniegums aktīvās hidroizolācijas jomā. Augsti attīstītā XP tehnoloģija uz polimēru bāzes ļauj sasniegt augstus rezultātus arī piesārņotās gruntīs, tajā skaitā gruntīs ar paaugstinātu sāls koncentrāciju. Atšķirībā no pasīvajām membrānām, ULTRASEAL® XP ir pārklāta ar aktīvu, briestošu XP kārtu,
kura pēc hidroizolācijas membrānas ieklāšanas noblīvē dzelzsbetona konstrukcijā esošās plaisas. Kā arī tiek noblīvēti pašas membrānas bojājumi, kuri radušies ieklāšanas vai citu celtniecības
darbu veikšanas laikā.
ULTRASEAL ® XP efektivitāte ir pārbaudīta mainīgos hidrostatiskā spiediena apstākļos.

PIELIETOJUMS
ULTRASEAL ® XP hidroizolācijas sistēma izstrādāta pielietojumam dzelzsbetona konstrukciju virsmu aizsardzībai pret ūdens iedarbību pie pastāvīga vai periodiska hidrostatiskā spiediena. ULTRASEAL ® XP hidroizolācijas sistēma pielietoja ma arī piesārņotās un augsti sasāļotās gruntīs. Produkts pielietojams dzelzsbetona horizontālajās un vertikālajās konstrukcijās, atbalstsienu un veidņu konstrukcijās. ULTRASEAL ® XP pielietojums: dzelzsbetona pamatu plākšņu un sienu konstrukciju pazemes daļās, un pazemes tuneļu konstrukcijās. Izmantojot ULTRASEAL ® XP hidroizolācijas sistēmu gruntīs ar paaugstinātu ķīmisko piesārņojumu, konsultēties ar CETCO reģiona pārstāvi.

Atpakaļ uz sarakstu

Sazinies ar mums

Bilde
Andris Jansons
Materiālu konsultants / projektu vadītājs